Het laatste woord over mijn ontmoeting met de heer Dries Van Langenhove

Beste allen

De dood van Dylan Vandersnickt, de ondervoorzitter van Jong N-VA die zelfmoord pleegde enkele maanden na een fikse mediastorm rond zijn persoon, heeft een diepe indruk op mij nagelaten. Dylan heeft bij mij op school gezeten. Ik had voordien Dries Van Langenhove nooit ontmoet en wist niet hoe hij met die mediastorm zou omgaan. Ik wou absoluut vermijden dat met hem hetzelfde zou gebeuren. Het is niet omdat ik zijn ideeën niet deel, dat ik hem hetzelfde lot toewens.

Het is al te makkelijk om Vlaamse jongeren die radicale standpunten innemen – van welke gezindte dan ook - in een hoek te duwen, te marginaliseren en te dehumaniseren. Onbekwame politici die het klimaat van angst en verdeeldheid voeden, niet één keer uitdagen in een waarlijk kritisch interview, helpt ons ook niet vooruit. Politici worden dagelijks in alle media opgevoerd. Vele journalisten zijn bang om politici hard aan te pakken tijdens interviews, omdat ze al lang blij zijn dat ze met hen in gesprek willen treden. Wanneer hebben jullie voor het laatst nog een kritisch interview gelezen met een bekende politicus?

Mensen die in shock zijn na de Pano-reportage zijn ofwel naïef ofwel wereldvreemd... Waar leven die mensen eigenlijk? Ze schieten opeens wakker nadat Vlaamse jongeren, geconfronteerd met aanslagen en criminaliteit, in verband worden gebracht met hatelijke memes waarvan sommigen al jarenlang op het internet circuleren. Verder hoef ik geen lessen te krijgen van zogenaamde wereldverbeteraars die anderen van haatzaaierij beschuldigen terwijl ze zelf vol haat zitten. Als kind van Palestijnse vluchtelingen weet ik als geen ander wat racisme, uitsluiting en discriminatie betekenen. Neem eens een kijkje onder een Facebookpost of een tweet van sommige politici... Wat is het verschil tussen die walgelijke en mensonterende memes en de lawines aan openbare vuilspuiterij op Facebook en Twitter?

Ik ben consequent, rechtlijnig en niet-selectief empathisch. Dat kan niet van iedereen gezegd worden. Ik ga liever in dialoog met mensen, zeker met Vlaamse jongeren en jongvolwassenen, dan hen te criminaliseren en te diaboliseren. Diegenen die mij vandaag aanvallen omwille van mijn dialoog met Dries Van Langenhove waren muisstil toen ik jarenlang met Sharia4Belgium-aanhangers en radicale moslims in gesprek ging. Meer zelfs: ze hadden er alle begrip voor. Miljoenen euro's worden al jaren vrijgemaakt om radicale moslimjongeren op andere ideeën te brengen – waarvan het effect nog bewezen dient te worden-, maar gewoon in gesprek treden met Dries Van Langenhove is opeens een misdaad geworden. Van selectieve empathie en verontwaardiging gesproken…

Nog voor het gerechtelijk onderzoek is begonnen, wordt Dries Van Langenhove al schuldig bevonden door een deel van de publieke opinie. Ik geloof rotsvast in het fundamentele rechtsbeginsel 'onschuldig tot bewijs van het tegendeel', een hoeksteen van onze democratische rechtsstaat. En dit soort aantastingen van onze waarden wordt hoe langer hoe meer gebanaliseerd en toegejuicht door een groot deel van de bevolking.

Het interview in Dag Allemaal werd door de aanwezige collega-journalist neergeschreven. Het interview vond plaats op woensdagavond en moest de vrijdag daarop binnengeleverd worden. Ik heb het stuk nog nagelezen. Het geeft een beeld van de mens Van Langenhove Dries. De gemoedelijke babbel met Dries Van Langenhove was voor mij een menswording. Ik verzet mij tegen alle vormen van ontmenselijking en dehumanisering. Dries stond open voor dialoog, sprak in Molenbeek met Syrische vluchtelingen en toonde zich bereid om samen met mij een bezoek te brengen aan een moskee.

Nadat ik het filmpje van een deel van het gesprek als teaser op Facebook plaatste, ontving ik een bericht van een krant met de vraag of ik nog een platform zocht om het interview te publiceren, maar ik had mijn woord al gegeven aan Dag Allemaal. En ik houd mij aan mijn woord.

Als onderzoeker verbonden aan de KU Leuven ben ik blij met het standpunt van onze rector die de deur op een kier heeft gezet voor Dries Van Langenhove en hem zo tenminste een nieuwe kans wil bieden.

Met vriendelijke groeten
Montasser AlDe'emeh

Foto: Dieter Bacquaert

Reageer